Boşanma davasında bilinmesi gerekli olan hususlar. Öncelikle boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşabilirlerse ve evlilik birliği bir seneden çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmal… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. Öncelikle boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve birliktelik bir seneden daha fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşa… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak eşler anlaşmalı mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmış iseler ve aile birliği bir yıldan daha fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anla… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak eşler anlaşmalı mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve aile birliği bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmal… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. İlk olarak taraflar anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve aile birliği bir yıldan çok sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. … Read More