Anlasmali Bosanma Avukati Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak eşler anlaşmalı mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve aile birliği bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda bitmekte hem de eşleri mahkemeye delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Fakat taraflar anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli şekilde açılması gereklidir. Eşlerin dava açarken avukat tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından destek alınması boşanma davasının oldukça hızlı bitmesini sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk davayı açan tarafın kusurlu olduğu gibi bir inanç mevcuttur. Oysaki davayı kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Bu nedenle boşanmak isteyen eşin boşanma davasını açması zorunludur. Açılmış boşanma davasının sonuçlanması için boşanma davasını açan eşin davasını ispat etmesi zorunludur. Eğer boşanmak için dava açan taraf davasını ispat edemezse açılmış bulunan dava reddedilir. Eşler boşanmaya ek olarak nafaka, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için nafaka isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş araçları mevcut ise mal rejimin tasfiyesi davası açabilirler. Bu tarz davalarda avukatlık ücreti değişiklik gösterir. Boşanma davalarında uzman olan bir avukat haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu husus avukat ile dava açacak olan kişi anlaşma ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üstünde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenir. Boşanma davası bir hayli uzun süren dava çeşitlerindendir. Bir davanın bitmesi tahmini bir sene sürmektedir. Bu zamanı en aza indirmek için alanında uzman bir avukattan yardım almak gerekir. Bu şekilde eşler hak yoksunluğuna uğrama ihtimalinde de kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanmaAnkarada hukukçular fazlaca bulunur. Fakat fevkalade iyi bir avukat edinmeniz yalnızca fazla iyi bir arama sayesinde olasıdır. Bunun sebebi kimi hukukçulara güvenmek kolay değildir.Avukatlık mesleğini icra edenler basit düzeyde boşanma avukatları,icra davalarında spesiyalist avukatlar,ceza davaları uzmanı hukukçular ve bilişim hukuku avukatları olarak ayrılır. Ancak hukuk alanında başka özel uzmanlık alanları da mevcuttur.Boşanma davalarına bakan avukatlar örneğin boşanmayla ilgili haddinden fazla kanun maddesini bilmek zorundadırlar.Buna ek olarak çok iyi bir avukatlık mesleğini icra eden kişi edinmenizde kafi değildir. Avukatın buna ilaveten çalıştığı alanda mütehassıs konumunda bulunması da lazımdır. Bahsettiğim şeyi hukukçunun bundan önceki aldığı davalardan anlayabilirsiniz. "Ankara iyi bilişim avukatı" arama motorlarında çok fazla aranılan bir sözcük grubudur. Buna ilaveten "en iyi bilişim avukatları ankara" kelimeleri de çok fazla aranan sözcüklerdir.

Türkiyemizde mahkemelerde görüşülecek her türlü davalar için size ait olan haklarınızı sizin yerinize son derece başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Türkiye’nin her ilinde diğer hukuk alanlarında başarılı hukukçular bulunur. Ankara hukukçuları da, Türkiyede hukukta kişileri ve firmaları en iyi şekilde temsil etmeye çalışan avukatlar arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görüşülmekte olan ya da görülecek herhangi bir davanız varsa, bu davanın lehinize bitirilmesini imkanlı kılacak, sizi dava salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil edebilecek Ankara avukatları arasından tercihinizi yapabilir, davalarınızı profesyonel bir hizmetten faydalanarak tamamlayabilirsiniz.

Türkiyede özellikle en çok açılan davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece harika bir tarzda yürütülmektedir. Müvekkillerinin boşanma davasını hem maddi gerek de manevi şekilde en iyi şekilde sonlandırmalarını imkanlı kılan boşanma avukatları özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanacak çift arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için gayret göstermektedirler. Dolayısıyla açıkcası kocanızla anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, muhakkak boşanma davaları işinde uzman bir hukukçunun yardımı ile boşanma davası sürecinizi sonuca erdirmelisiniz.
Son zamanlarda en fazla artış gösteren davalar bilişim davalarıdır. Bundan dolayı bilişim davalarında deneyimli hukukçulara gereksinim büyümüştür. Ama tecrübeli bir bilişim davası avukatı edinmek çok çaba gerektirir. Çünkü bilişim davası avukatı sayısı çok düşüktür.

Bilişim suçları nedir? Günümüzde en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir fiilin suç sayılabilmesi için Ceza Kanunu’nda bulunması gereklidir. Yasada düzenlenmemiş olan bir davranıştan dolayı kişi cezalandırılamaz. Buanlatılanlar doğrultusunda, kişisel verileri kaydetmek ceza yasasında bilişim suçu olarak düzenlenmiştir.


Sanal ortamda işlenen suçlar cep telefonu aracılığıyla işlenebilir. Bilişim şuçu işleyenlerin takip edilmesi özel çaba gerektirir. Dolayısıyla şüphelilerin bu davalarda uzman savcı vasıtasıyla araştırılması gerekir. Ankarada siber suçlarla mücadele maksadıyla kurulmuş savcılık mevcuttur. Bunun sonucu olarak Ankara ilinde suç işleyenlere erişmek çok daha kolaydır. Bilişim suçu işleyenlerin bulunmasından sonra yargılama evresine gelinir. Bu evrede bilişim suçları avukatlarının rolü çok fazladır. Alanında uzman bir hukukçu yargılamanın bu sürecinde umduğunuz sonucu elde etmenizde çok büyük etkisi olacaktır.
Avukatlık uğraştırıcı bir iştir. çünkü avukatlık mesleği icra edenler yalnızca müvekkiliyle uğraşmaz ayrıca ceza infaz memuruyla muhatap olur. başka ülke mahkemesindeverilen kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekmektedir. Bunlara ek olarak kararın apostil edilmesi gerekir. Apostil belgesi Lahey anlaşmasına üye olan ülkelerde geçerlilik taşır. Bunun sonucu olarak İrlanda Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Türk Makamlarında tanınabilecektir. Yurtdışındaverilmiş olan kararların tanınmasını için lazım gelen bir diğer husus ise başka ülke mahkemesinde verilmiş olan kararların Türkçe’ye çevirisinin yapılmasıdır. Bunun yanında çevirisi yapılmış bulunan yurtdışında verilmiş olan kararların Türk makamlarınca onaylanması zaruridir.

Tenfiz davaları ne kadar sürede biter? Bu çeşit davalar tahmini 6 ay gibi bir periyotta karara çıkar. Bu süreyi minimuma indirmek için her iki eşte bir vekile vekaletname çıkarmalıdır. Bu şekilde dava çok daha kısa sürede sonuçlanır. Eğer bir avukata boşanma vekaleti çıkarılmazsa davanın tamamlanması için yurtdışına tebligat yapılması lazımdır. bu halde davanın uzamasına sebep olmaktadır. Bu yüzden taraflar ikamet ettikleri ülkede hizmet veren Türkiyeelçiliği aracılığıyla bir hukukçuya vekaletname çıkarılmalıdır. Çıkarılacak vekaletnamenin resimli olmasına özen gösterilmelidir. İlaveten Gönderilecek boşanma vekaletinin boşanma hususunda yetki vermesi gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılması dava sürecini oldukça minimum seviyeye indirecektir.

Ağır ceza davası avukatının bilmesi lazım gelen hususlar nelerdir? İlk olarak ceza alanında avukat olmak baya tecrübe gerektirir. Çünkü kişilerin bu tür davalarda kişilerin hürriyeti söz konusudur. Bu nedenle ceza avukatı müvekkilini savunurken çok fazla sorumluluğunun farkında olmadır. Aksi halde davası alınan müvekkiller nedensiz hapse girebilir. Bu sebeple üstlendiği işin neden olacağı sonuçların farkında olmalıdır. Bir ağır ceza davası müdafaası gerçekleştirilirken kesinlikle vakanın tüm detayları öğrenilmeye çalışılmalıdır. Çünkü mahkeme salonunda savunma yapılırken sanığın lehine olmayan bir savunma yapma durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi cezaevinde bulunmakta ise mutlaka infaz kurumuna ziyarete gidilmeli ve olayın bütün ayrıntıları yüz yüze öğrenilmelidir. Eğer mümkünse vakanın meydana geldiği yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Akabinde olayı görenler bulunmalı ve dinlenilmelidir. Olayın özelliğine göre bilirkişi görüşü alınmalı ve gelen rapor paralelinde bir savunma gerçekleştirilmelidir. Bunlar normal olarak yapılması gerekli olan hususlardır. Bunlarında yanında ağır ceza avukatı somut bilgileri kullanarak bireysel tecrübelerini eklemeli ve beraat kararı alabilecek bir savunma yol haritası bulmalıdır. tüm bu belirtilen hususlara ilaveten ceza avukatı olmak isteyen kişinin ağır ceza davalarını seviyor olması gerekir. Zira zevk alarak yapılanmayan hiçbir uğraşı başarılı şekilde bitirilemez.
Boşanma davaları iki biçimde açılabilmektedir. Eğer taraflar evliliği sonlandırma konusunda anlaşırsa aile mahkemesine başvuru yapmaları halinde anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için birlikteliğin en az bir sene devam etmiş olmasıgerekir. Eğer evlilik hayatı bir seneden az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırmak amacıyla başvuru yapamazlar. Bu halde çekişmeli biçimde müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı tarzda evliliği bitirmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma mutabakat metni vermeleri gereklidir. Bu protokolün bir avukat mesleği icra eden biri aracılığıyla düzenlenmesi iyi olacaktır. Daha sonra eşler mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli tarzda ayrılmak için bir boşanma sebebine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme gerekçesinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gereklidir. bunun yanında evliliği bitirme gerekçesinin ispatlanması gerekir. Boşanma davasında davacı eş boşanma nedenlerini her türlü kanıtla kanıtlayabilir. Örneğin internet kayıtları delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli ayrılma davaları baya uzun sürebilmektedir. Davayı hızlandırmak için bir boşanma avukatından yardım istenmelidir.

Miras hukuku alanında en fazla ilgi duyulan olayların başında mal paylaşımı hususu gelmektedir. Miras alanı hayli teferruatlı bir hukuk alanıdır. Bu yüzden uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Lakin bir miras avukatından yardım alınmazsa davalar fazla uzun sürmesi olasıdır. Vefat eden kişinin gerisinde kalan tüm malvarlığına tereke ismi verilmektedir. Miras alanında bütün mallar başka bir işleme ihtiyaç duyulmadan ölüm esnasında kanuni mirasçılara devir edilir. Eğer ebediyete intikal eden şahsın mirasçısı bulunmuyorsa malvarlığı değerleri devlete geçer. Miras alanında mahkemeye başvururken kesinlikle bir hukukçudan yardım alınması hayli önem arzeder. Zira ispatlanması zor olan vakalar karşısında vatandaşların hak kaybına uğraması muhtemeldir. Eğer kendisine miras kalanlar hakkın rahmetine kavuşan kimsenin mirasını reddedeceklerse 3 ay süresince mirasın reddi amacıyla kanuni anlaşmalı boşanma avukatı ankara yola başvurmaları gerekir. Ayrıca ölen kimsenin altsoyu noterden bir mirasçılık belgesi almaları gerekir. Miras hukukunda davalar fazlaca uzun sürmesi muhtemeldir. Çünkü bu tür davalar bu işlerden anlayan bilirkişi marifetiyle yazılan bilirkişi raporlarıyla son bulmaktadır. Bütün bunların yanında Miras hukuku alanında davalarda görgü şahidi kanıtına başvurulur. Görgü şahitlerinin mahkeme huzuruna çıkması dava süresini gereğinden fazla uzatmaktadır.
İş hukuku davası günümüzde en fazla karşılaşılan uyuşmazlıklardan biridir. İş sahipleri çalışanların hak ettiğini vermemek için türlü yöntemlere başvurmaktadır. Örnek vermek gerekirse çalışanların bayram tatili ücretini ödememektedirler. Çalışanlarda bu alacaklarını elde etmek gayesiyle yargıya müracaat etmektedir. Çalışanın kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş ilişkisini geçerli bir usulde son vermesi gerekir. İşçinin fazla çalışma ücretinin ödenmemiş olması haklı bir fesih sebebidir. Çalışanın sigortasının farklı yatırılması geçerli bir sonlandırma gerekçesidir. Ayrıca iş yeri sahibi işçinin iş anlaşmasını haksız şekilde sonlandırması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İşçi Kurban Bayramında çalışmış ise bu çalışmanın karşılığı verilmelidir. Bu ödeme normal maaştan % 50 zamlı olması gerekmektedir. İşçinin ücreti en fazla yirmi gün içerisinde ödenmelidir aksi durumda çalışan iş akdini geçerli şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. Çalışanın senelik izni kullandırılmazsa bu senelik iznin ücretinin çalışana ödenmesi gereklidir. İş yeri sahibi işçiyi geçerli bir neden olmadan işten atarsa işçiye ihbar tazminatını vermesi lazımdır. Eğer çalışanın hakları ödenmezse çalışanlar başarılı bir iş davası avukatına müracaat etmelidir. İş hukuku avukatları işçilerin alacaklarını kuruşu kuruşuna ulaşmalarına yardım sağlayacaktır. Aksi durumda çalışanlar hak kaybına sebep olabilmektedir. Ayrıca yargılama süreci sebepsiz yere uzama ihtimali vardır. Hak kayıplarına uğramamak ve yargılama süreci sebepsiz biçimde uzamaması için bir iş davası avukatından yardım almak büyük önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *