Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak eşler anlaşmalı mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmış iseler ve aile birliği bir yıldan daha fazla sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Fakat taraflar anlaşamazlarsa bu durumda davanın çekişmeli şekilde açılması gereklidir. Eşlerin dava açarken avukat tutması gerekli değildir. Ama iyi bir avukattan destek alınması davanın çok kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk davayı açan eşin kusurlu olduğu gibi bir inanış mevcuttur. Gerçekte davayı mahkemeye ilk kimin başvurduğunun bir önemi yoktur. Bu nedenle boşanmak isteyen tarafın davayı açması gerekir. Açılmış boşanma davasının bitmesi için boşanma davasını açan tarafın davasını kanıtlaması gerekir. Eğer boşanma davası açan taraf davasını ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilir. Eşler boşanmanın yanında yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için tedbir nafakası isteyebilirler. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik içinde alınmış arabaları bulunuyorsa mal paylaşımı davası açabilirler. Bu tür davalarda vekalet ücreti değişkendir. Boşanma davasında uzman olan bir avukat haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu husus boşanma avukatı ile boşanma davası açacak olan kişi anlaşma ile belirlenir. Baro tarifesinin üzerinde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası bir hayli uzun sürede sonuçlanan davalardır. Bir çekişmeli boşanma davasının bitmesi ortalama bir yıl sürer. Bu süreyi azaltmak için uzman bir boşanma avukatından yardım almak gerekir. Bu şekilde eşler hak yoksunluğuna uğrama olasılığında da kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanmaAnkarada avukatlar bol sayıda bulunur. Lakin iyi bir avukat edinmeniz sadece fazla iyi bir arayış sayesinde olasıdır. Nedeni kimi avukatlara güvenmek fazlasıyla zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler temelde boşanma avukatları,icra davalarıyla ilgilenen avukatlar,ceza hukuku avukatları ve bilişim avukatları olarak ayrılabilir. Lakin hukuk alanında başka uzmanlık alanları da bulunur.Boşanma davası alanında uzman avukatlar mesela boşanma davasıyla ilgili fazla sayıda kanun maddesini öğrenmek yükümlülüğündedirler.Bunun yanında iyi bir avukatlık mesleğini icra eden kişi edinmenizde kafi değildir. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin bunun yanında çalıştığı alanda kompetan konumunda olması da katidir. Bahsettiğim şeyi avukatlık mesleğini icra eden kişinin daha önceki girdiği davalardan anlamak mümkündür. "Ankara İyi Boşanma Avukatı" googleda yeterince aranılan bir kelimedir. Bununla birlikte "en iyi ceza avukatları ankara" kelimesi de fazla aranırlar.

Türkiyemizde duruşma salonlarında görülecek bütün davalar için haklarınızı sizin yerinize başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlar vardır. Vatanımızın bütün bölgelerinde başka hukuk kategorilerinde oldukça başarılı avukatlık mesleğini icra edenler vardır. Ankara hukukçuları da, ülkemizde hukukta şahısları en iyi şekilde temsil eden avukatlar arasında bulunmaktadır. Ankara ilinde görülen ya da görüşülecek herhangi bir davanız varsa, davanızın sizin lehinize sonuçlanmasını sağlayacak, müvekkillerini dava salonunda mümkün olan en iyi şekilde temsil etmesi mümkün olan Ankara hukukçuları arasından tercih yapabilir, dava sürecinizi kompetan bir hizmetten yararlanarak tamamlayabilirsiniz.

Türkiyemizde özellikle çok görülen davalar arasında bulunan boşanma davaları Ankara avukatları aracılığıyla son derece harika bir biçimde yürütülmektedir. Başvuran kişilerin boşanma davasını gerek maddi gerek de manevi olarak en iyi şekilde geçirmelerini gerçekleştiren boşanma hukukçuları özellikle nizalı boşanma davalarında boşanma davası açmış çiftler arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için uğraşmaktadırlar. Bu nedenle açıkcası kocanızla anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, kesinlikle boşanma davaları işinde spesiyalist bir avukatın yardımı ile boşanma davası sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Son zamanlarda en çok karşılaşılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bunun sonucu olarak bilişim hukukunda tecrübeli hukukçulara ihtiyaç artmıştır. Fakat deneyimli bir bilişim davası avukatı tutmak kolay değildir. Zira bilişim hukuku avukatı sayısı çok azdır.

Bilişim alanında suçlar nelerdir? Son zamanlarda en fazla görülen davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir hareketin suç niteliğinde olması için yasada düzenlenmiş olması gerekir. Ceza yasasında düzenlenmemiş olan bir eylemden dolayı kişi cezaya çarptırılamaz. Buanlatılanlar doğrultusunda, çocuk pornografisi bulundurmak mevzuatta suç olarak düzenlenmektedir.


İnternet üzerinden işlenen suçlar cep telefonu aracılığıyla işlenir. Bilişim şuçu işleyenlerin tespit edilmesi çok zordur. Bu sebeple suç işleyenlerin bu alanda tecrübeli polis vasıtasıyla bulunması gerekir. Ankarada internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele için oluşturulmuş emniyet birimleri vardır. Böylece Ankara ilinde faillere ulaşmak daha hızlı olur. Suçluların belirlenmesinden sonra mahkeme aşamasına geçilir. Bu aşamada bilişim hukuku avukatlarının önemi fazladır. Alanında tecrübeli bir avukat kovuşturmanın bu aşamasında istediğiniz kararı almanızda çok etkisi olabilir.
Avukatlık kolay olmayan bir iştir. Zira avukat bir tek hakkını savunduğu kişiyle uğraşmaz buna ek olarak jandarmayla muhatap olabilmektedir. yurtdışı mahkemelerindeverilen kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekmektedir. Ayrıca kararın apostil şerhine sahip olmasın gerekmektedir. Apostil şerhi Lahey sözleşmesine katılan ülkelerde geçerlilik taşır. bu anlatılanlar doğrultusunda Solavakya Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları Türkiye Cumhuriyetinde tenfiz edilebilecektir. Yurtdışı mahkemelerindeverilen kararların tenfizini için gerekli olan bir diğer husus ise yurtdışında verilmiş olan kararların Dilimize tercümesinin yapılmış olmasıdır. Buna ek olarak çevirisi yapılmış bulunan yurtdışı mahkemelerinde verilmiş bulunan kararların Noterce onaylanması gerekir.

Tenfiz davası ne kadar sürer? Bu gibi davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir zamanda sonuçlanır. Bu zamanı kısaltmak için her iki yanda bir avukatlık mesleği yapan kişiye vekaletname çıkarması lazımdır. Bu şekilde davalar çok daha kısa sürede sonuçlanır. Eğer bir avukata vekalet çıkarılmazsa davaların tamamlanması için yurtdışına tebligat gönderilmesi gerekir. bu şartlar altında davanın uzamasına neden olmaktadır. Bu sebeple davanın tarafları ikamet ettikleri ülkede bulunan Türkkonsolosluğu vasıtasıyla bir hukukçuya boşanma vekaleti göndermelidir. Çıkarılacak vekaletnamenin fotoğraflı olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında Gönderilecek vekaletnamenin boşanma yetkisini taşınması gereklidir. Bütün bu işlemlerin yapılması dava sürecini oldukça azaltacaktır.

Ağır ceza davası avukatının bilmesi gerekli olan hususlar hangileridir? Öncelikle ağır ceza avukatı olmak oldukça tecrübe gerektirir. Zira müvekkillerin bu tarz davalarda müvekkillerin özgürlüğü söz konusudur. Bu nedenle ceza davası avukatı işini yaparken fazlaca emek vermeli. Aksi halde müvekkiller gereksiz cezaevine girebilir. Bu nedenle üzerine aldığı işin sorumluluğunun farkında olmalıdır. Bir ağır ceza davası savunması yapılırken mutlaka olayın bütün incelikleri öğrenilmeye çalışılmalıdır. Zira mahkeme salonunda savunma yaparken müvekkilimizin aleyhine bir şeyler söyleme durumunda kalabilir. Eğer müvekkil cezaevinde bulunmakta ise kesinlikle hapishaneye ziyaret için gidilmeli ve olayın anlaşmalı boşanma ankara tüm detayları direk olarak konuşulmalıdır. Eğer ihtimal varsa olayın meydana geldiği yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra şahitler bulunmalı ve dinlenilmelidir. Vakanın ayrıntılarına göre bilirkişi görüşü alınmalı ve gelen rapor paralelinde bir savunma sunulmalıdır. Bunlar normal olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen hususlardır. Bunlarında yanında ağır ceza alanında çalışan avukat eldeki bilgileri harmanlayarak bireysel yeteneklerini eklemeli ve sonuca ulaşan bir savunma stratejisi belirlemelidir. tüm bu bahsedilen hususların yanında ağır ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen kişinin ağır ceza davalarını seviyor olması gerekmektedir. Zira ilgi duyarak ifa edilmeyen hiçbir uğraşı başarılı şekilde bitirilemez.
Boşanma davası iki tarzda açılmaktadır. Eğer taraflar ayrılma hususunda anlaşırsa hakime başvuru yapmaları halinde anlaşmalı olarak boşanabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için birlikteliğin en az bir sene devam etmiş olmasıgerekir. Eğer birliktelik bir seneden kısa sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak evliliği bitirmek için müracaat edemezler. Bu durumda çekişmeli tarzda müracaat etmek zorundadırlar. Anlaşmalı biçimde ayrılabilmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı ayrılma protokolü vermeleri zorunludur. Bu protokolün bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından meydana getirilmesi faydalı olacaktır. Bunun ardından eşler mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli biçimde boşanmak için bir boşanma sebebine ihtiyaç vardır. Bu boşanma nedeninin haklı olması gerekmektedir. Ayrıca ayrılma sebebinin ispatlanması lazım gelir. Boşanma davalarında davacı eş iddiasını her çeşit kanıtla kanıtlayabilir. Mesela fotoğraflar delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli ayrılma davası baya uzun sürebilmektedir. Dava süresini kısaltmak için bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Miras hukuku dalında çok karşılaşılan konuların başında miras davası hususu gelmektedir. Miras hukuku bir hayli karışık bir hukuk dalıdır. Bu yüzden iyi bir avukattan yardımına başvurulmalıdır. Fakat bir avukattan yardım talep edilmezse dava oldukça uzun uzun sürer. Ölen kişinin arkasında kalan tüm malvarlığına tereke ismi verilir. Miras hukukunda bütün mallar başka bir işleme gerek olmadan vefat durumunda kanuni mirasçılara intikal eder. Eğer yaşamı son bulan kişinin mirasçısı bulunmuyorsa malvarlığı değerleri Türkiye Cumhuriyeti Devletine geçer. Miras hukukunda hak aramaya başlamadan önce mutlaka bir miras avukatından yardım alınması hayli önemlidir. Çünkü ispatlanması fazlaca zor olan durumlar karşısında dava açan kimselerin hak kaybına uğraması olasıdır. Eğer kendisine miras kalanlar ölen şahsın mirasını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay süresince reddi miras amacıyla dava yoluna başvurmaları gerekir. Ayrıca vefat eden kişinin mirasçıları sulh hukuk mahkemesinden bir mirasçılık belgesi almaları gereklidir. Miras alanında davalar fazlaca uzun sürer. Zira bu şekil davalar bu işlerden anlayan bilirkişi tarafından yazılan görüşler sonuna ulaşmaktadır. Bütün bunların yanında Miras hukukunda davalarda şahit deliline dayanılmaktadır. Görgü tanıklarının mahkemeye çıkması yargılama süresini baya uzatır.
İş davaları ülkemizde en çok görülen uyuşmazlıklardan biridir. İşçi çalıştıranlar işçilerin haklarını vermemek amacıyla farklı usullere başvurmaktadır. Örnek vermek gerekirse çalışanların bayram tatili ücretini ödememektedirler. Çalışanlarda bu alacaklarını elde etmek amacıyla mahkemeye başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı bir tarzda son vermesi gerekir. İşçinin maaşının ödenmemesi haklı bir fesih gerekçesidir. Çalışanın sosyal güvenlik eksik ödenmesi haklı bir sonlandırma sebebidir. Ayrıca iş yeri sahibi çalışanın iş sözleşmesini haksız tarzda bitirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çalışan 1 Mayısta çalışmış ise bu mesainin karşılığı verilmelidir. Bu maaş normal maaştan % 50 fazla olması gerekmektedir. İşçinin maaşı en çok 20 gün içerisinde ödenmelidir aksi durumda işçi iş sözleşmesini geçerli şekilde sonlandırabilir. Çalışanın senelik izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin çalışana ödenmesi zorunludur. Patron çalışanı haklı bir neden olmadan işten çıkarırsa işçiye ihbar tazminatını ödemesi gerekir. Eğer çalışanın hakları ödenmezse çalışanlar başarılı bir iş davası avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları işçilerin haklarını eksiksiz almalarına aracı olacaktır. Aksi durumda işçiler hak kaybına neden olabilir. Ayrıca dava gereksiz biçimde uzayabilir. Hak kayıplarına uğramamak ve dava gereksiz biçimde uzamaması için bir iş avukatından yardım almak büyük önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *