Anlasmali Bosanma

Boşanma davasında bilinmesi gerekli olan hususlar. Öncelikle boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşabilirlerse ve evlilik birliği bir seneden çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davası hem çok hızlı bir şekilde sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları mahkemeye kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama taraflar anlaşamazlarsa bu durumda davanın çekişmeli şekilde açılması gerekir. Eşlerin aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma davası avukatı tutması gerekli değildir. Ama iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan yardım alınması davanın çok hızlı sonuçlanmasını sağlar. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanış mevcuttur. Gerçekte boşanma davasını kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Bu sebeple boşanma konusunda kararlı olan eşin boşanma davasını açması gereklidir. Açılacak olan davanın kazanılması için boşanma davasını açan eşin davasını ispatlaması gereklidir. Eğer boşanmak için dava açan eş davasını ispat edemezse açılmış bulunan dava reddedilir. Taraflar boşanmaya ek olarak yoksulluk nafakası, tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için nafaka isteme hakları vardır. Eşler boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış gayrimenkulleri var ise mal rejimi davası açma hakkına sahiptirler. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma konusunda uzman olan bir hukukçu haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu konu boşanma avukatı ile müvekkil anlaşma ile belirlenecektir. Baro tarifesinin üzerinde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenir. Boşanma davası baya uzun süren davalardandır. Bir davanın sonuca ulaşması genellikle bir sene sürmektedir. Bu süreyi minimuma indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Böylece eşler hak kaybına uğrama ihtimalinde de kurtulabilirler.
ankara anlaşmalı boşanmaAnkarada avukatlık mesleğini icra edenler çokça bulunur. Lakin iyi bir avukat edinmeniz yalnızca çok iyi bir arayış sayesinde olabilir. Sebebiyse kimi avukatlık mesleğini icra edenlere güvenmek hiç kolay değildir.Avukatlık mesleğini icra edenler basit düzeyde boşanma avukatları,icra davalarında deneyim kazanmış hukukçular,ceza davası uzmanı avukatlar ve bilişim avukatları diye ayrılır. Fakat hukuk alanında bunlardan başka özel uzmanlık bölgeleri de vardır.Boşanma davasına bakan avukatlar örneğin boşanmayla ilgili gerektiğinden fazla kanunları biliyor olmak yükümlülüğündedirler.Buna ilaveten çok iyi bir hukukçu bulmanızda yeterli olmaz. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin bunun yanında işinde bilirkişi konumunda olması da gereklidir. Bahsettiğim şeyi avukatın geçmiş tarihlerdeki başarılı olduğu davalardan anlamanız mümkündür. "Ankara iyi ceza avukatları" yandexte çokça kullanılan bir kelime gurubudur. Bunun yanında "en iyi boşanma avukatı ankara" sözcüğü de çok fazla aranan sözcüklerdir.

Türkiyemizde dava salonlarında görüşülecek tüm davalar için haklarınızı sizin adınızla son derece başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlar vardır. Türkiye’nin her ilinde farklı hukuk kategorilerinde oldukça başarılı avukatlar mevcuttur. Ankara hukukçuları da, ülkemizde hukuk alanında kişileri ve firmaları en iyi şekilde temsil etmeye çalışan hukukçular arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görüşülmekte olan ya da görüşülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, davanın lehinize bitirilmesini sağlayacak, sizleri mahkeme salonunda en iyi biçimde temsil edecek Ankara avukatları arasından tercihinizi yapabilir, dava sürecini uzman bir hizmetten yarar sağlayarak bitirebilirsiniz.

Ülkemizde özellikle çok görülen davalar arasında bulunan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece iyi bir tarzda görülmektedir. Müvekkillerinin boşanma davasını gerek maddi hem de manevi olarak en iyi şekilde atlatmalarını sağlayan boşanma avukatları özellikle nizalı boşanma davalarında boşanmakta olan çiftler arasında bir anlaşma ortamı sağlamak amacıyla gayret göstermektedirler. Bundan ötürü açıkcası karınızla anlaşmalı bir şekilde boşanamıyorsanız, kesinlikle boşanma alanında mütehassıs bir avukatın yardımları ile boşanma davası sürecinizi tamamlamalısınız.
Günümüzde en çok karşılaşılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bunun sonucu olarak bilişim suçlarında tecrübeli avukatlara ihtiyaç çoğalmıştır. Ama uzman bir bilişim avukatı bulmak uğraştırıcıdır. Çünkü bilişim avukatı miktarı çok değildir.

Bilişim alanında suçlar nelerdir? Günümüzde en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir hareketin suç sayılabilmesi için Kanunda bulunması zorunludur. Ceza Kanunu’nda yer almayan bir hareketten dolayı hiç kimse cezalandırılamaz. Budoğrultuda, çocuk pornosu ticareti yapmak Kanunda suç olarak tanımlanmıştır.


Sanal ortamda işlenen suçlar tablet üzerinden işlenebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi özel çaba gerektirir. Bu sebeple faillerin bu alanda deneyimli savcı vasıtasıyla tespit edilmesi gereklidir. Ankarada siber suçlarla mücadele için kurulmuş emniyet birimleri vardır. Böylece Ankara bölgesinde şüphelilere ulaşmak çok daha kolaydır. Faillerin tespit edilmesinden sonra cezalandırma sürecine geçilir. Bu aşamada bilişim suçları avukatlarının rolü çoktur. Alanında tecrübeli bir hukukçu yargılamanın bu aşamasında umduğunuz sonucu almanızda çok büyük katkısı olacaktır.
hukukçuluk çok zor bir meslektir. Zira avukatlık mesleği icra edenler yalnızca müvekkiliyle meşgul olmaz ayrıca savcıyla muhatap olmak zorundadır. Bu yüzden başarılı bir hukukçu olabilmek için birey psikolojisinden anlayabilmek lazımdır. Bütün bunların yanında hukukçu olmak için insanları ikna kabiliyetinizin olması gereklidir. İyi bir avukat olabilmenin öbür şartı da girişken olmaktır. Hukukun oldukça fazla çeşitli alanı mevcuttur. Avukatlık mesleği icra edenler bilişim alanında dava kabul edebilirler. Ama avukatlar yalnızca bir alanda iş almak zorunluluğunda değildirler. Hukukçular bütün davalara katılma yetkisine sahiptir. Bazı avukatlar bilişim konusunda dava almaktadır. Bu avukatlara ceza avukatı denmektedir.
Yalnızca boşanma davasıyla uğraşan hukukçulara anlaşmalı boşanma avukatı denir. Bu avukatlar yalnızca ayrılma davaları alırlar. Bunun yanında iştirak nafakası davalarına girerler. Çekişmeli boşanma davaları haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle açılabilmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılacak olan davalarda kocanın yüzünü tırmalama nedenine dayanılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları uzun sürebilmekte olan davalardır. Boşanmanın en çabuk sonuca ulaşması için kesinlikle başarılı bir boşanma avukatı tutulmalıdır. Böylelikle çekişmeli boşanma davalarınız zaman kaybı yaşamaksızın sonuna ulaşacaktır.

Tanıma Tenfiz davası nedir? Tanıma başka ülke mahkemesindeverilen kararların Türk Mahkemelerinde tenfizini sağlayan bir davadır. Bu dava yöntemi sayesinde yurtdışındaverilen boşanma kararlarının Türkiye’de hukuken tanınması sağlanmaktadır. Bu davanın açılabilmesi için yabancı mahkemedeverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekmektedir. Ayrıca kararın üzerine apostil şerhi konulması gerekmektedir. Apostil şerhi Lahey protokolüne katılan ülkelerde geçerlilik taşır. Bunun sonucu olarak Danimarka Yargı Makamları tarafından verilen boşanma kararları Ülkemizde tenfiz edilebilecektir. yabancı ülkedeverilen kararların tenfizini için lazım gelen öbür husus ise yabancı ülkede verilen kararların Türk Diline çevirisinin yapılmış olmasıdır. Ayrıca çevirisi yapılmış olan yurtdışında verilmiş olan kararların Türk Konsolosluğu onaylanması gerekir.

Tanıma davası ne kadar sürmektedir? Bu gibi davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir zaman zarfında karara çıkar. Bu süreyi minimuma indirmek için her iki yanda bir vekile vekalet çıkarmalıdır. Bu şekilde davalar çabuk şekilde biter. Eğer bir vekile vekaletname çıkarılmazsa davaların sonuca ulaşması için yabancı ülkede bulunan şahsa tebligat gönderilmesi gerekmektedir. böyle bir halde davanın çok zaman almasına neden olacaktır. Bu sebeple taraflar yaşamını sürdürdükleri ülkede bulunan Türkkonsolosluğu aracılığıyla bir serbest bir avukata vekalet göndermelidir. Verilecek vekaletin resimli olmasına özen gösterilmelidir. Buna ek olarak Verilecek vekaletin boşanma yetkisinin bulunması lazımdır. Bütün bu işlemlerin yerine getirilmesi dava zamanını oldukça azaltacaktır.

Ceza alanında çalışan avukatın bilmesi lazım gelen hususlar hangileridir? En başta ağır ceza alanında avukat olmak oldukça zahmetlidir. Çünkü insanların bu şekil davalarda kişilerin hürriyeti mevzu bahistir. Bu yüzden ceza alanında avukat savunma yaparken fazlaca emek vermeli. Aksi durumda kişiler haksız yere ceza alabilir. Bu sebeple üstlendiği işin sorumluluğunun farkında olmalıdır. Bir ağır ceza davası savunması gerçekleştirilirken mutlaka olayın tüm detayları öğrenilmelidir. Zira mahkeme huzurunda savunma yapılırken müvekkilin aleyhine bir savunma yapma durumunda kalabilir. Eğer müvekkil tutukevinde bulunuyorsa kesinlikle tutukevine ziyarete gidilmeli ve vakanın bütün ayrıntıları direk olarak öğrenilmelidir. Eğer şartlar fırsat veriyorsa vakanın vuku bulduğu yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Ardından görgü şahitleri belirlenmeli ve dinlenilmelidir. Vakanın niteliklerine göre bilirkişi görüşü alınmalı ve gelen rapor doğrultusunda bir savunma gerçekleştirilmelidir. Bunlar standart şekilde yapılması gereken hususlardır. Bunlara ek olarak ceza alanında çalışan avukat eldeki delilleri harmanlayarak şahsi yaratıcılığını eklemeli ve müvekkilinin lehine bir müdafaa yol haritası bulmalıdır. Bütün bu belirtilen hususlara ilaveten ceza davası avukatı olmak isteyen bireyin ceza davalarını seviyor olması gerekir. Çünkü keyif alarak yapılanmayan hiçbir iş başarılı şekilde sonuçlandırılamaz.
Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Eğer eşler evliliği sonlandırma hususunda anlaşırsa hakime başvurmaları durumunda anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak evliliği sonlandırabilmenin gerçekleşmesi için evlilik hayatının en az bir yıl sürmüş olmasıgerekmektedir. Eğer birliktelik bir yıldan az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı şekilde evliliği bitirmek için müracaat edemezler. Bu durumda çekişmeli biçimde başvuruda bulunmak zorundadırlar. Anlaşmalı olarak evliliği sonlandırmak için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma mutabakat metni sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir hukukçu vasıtasıyla kaleme alınması faydalı olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli şekilde ayrılmak için bir boşanma sebebine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma sebebinin yerinde olması gerekir. bunun yanında evliliği bitirme nedeninin ispatlanması lazımdır. Boşanma davasında davacı eş iddiasını her çeşit kanıtla kanıtlayabilir. Örnek vermek gerekirse video görüntüleri delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli ayrılma davaları oldukça uzun sürmektedir. Bu süreci kısaltmak için bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku dalında anlaşmalı boşanma avukatı ankara çok karşılaşılan konuların başında muris muvazaası hususu gelir. Miras alanı oldukça ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle başarılı bir avukatlık mesleği icra eden kişiden yardımına başvurulmalıdır. Fakat bir hukukçudan yardım istenmezse davalar çok fazla uzun sürer. Vefat eden şahsın gerisinde kalan tüm malvarlığına tereke denilir. Miras alanında tüm borçlar başka bir işleme gerek olmadan ölüm anında yasal mirasçılara intikal eder. Eğer ölen şahsın mirasçısı yoksa malvarlığı devlete geçer. Miras alanında bir dava açarken kesinlikle bir miras alanında çalışan avukattan yardımına başvurulması baya önemlidir. Çünkü kanıtlanması zor olan vakalar karşısında mirasçıların hak yoksunluğunda uğraması olasıdır. Eğer kendilerine miras intikal edenler ölen kişinin malvarlığı değerlerini reddetmek istiyorlarsa 3 ay içinde mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi amacıyla mahkemeye başvurmaları gereklidir. Bunların yanında vefat eden kişinin yakınları mahkemeden bir mirasçılık belgesi almaları gerekmektedir. Miras hukuku alanında davalar bir hayli uzun sürmesi olasıdır. Çünkü bu çeşit davalar bu işlerden anlayan bilirkişi aracılığıyla meydana getirilen görüşler sonuçlanmaktadır. Bunun yanında Miras alanında davalarda görgü şahidi kanıtına başvurulur. Görgü tanıklarının mahkeme huzuruna çıkması dava sürecini hayli uzatmaktadır.
İş hukuku davası günümüzde en bol karşımıza çıkan davalardan biridir. İşverenler işçilerin hak ettiğini vermemek amacıyla farklı usullere başvurmaktadır. Örnek vermek gerekirse çalışanların bayram tatili ücretini ödememektedirler. Çalışanlarda bu haklarını elde etmek amacıyla yargıya müracaat etmektedir. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş ilişkisini geçerli bir usulde son vermesi lazımdır. İşçinin ücretinin ödenmemesi haklı bir fesih sebebidir. İşçinin sosyal güvenlik farklı ödenmesi haklı bir fesih gerekçesidir. Bunlara ek olarak iş yeri sahibi işçinin iş sözleşmesini geçersiz usulde sonlandırması durumunda çalışan kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İşçi Ramazan Bayramında mesai yapmışsa bu çalışmanın karşılığı ödenmelidir. Bu ödeme normal maaştan yüzde 50 fazla olması lazımdır. İşçinin maaşı en fazla yirmi gün içerisinde verilmelidir aksi halde çalışan iş anlaşmasını haklı biçimde sonlandırabilir. Çalışanın senelik izni kullandırılmazsa bu senelik iznin ücretinin çalışana verilmesi lazımdır. Patron işçiyi geçerli bir sebep olmadan işten atarsa çalışana ihbar tazminatını vermesi zorunludur. Eğer çalışanın hakları ödenmezse çalışanlar başarılı bir işçi avukatına müracaat etmelidir. İş hukuku avukatları çalışanların haklarını eksiksiz ulaşmalarına yardım sağlayacaktır. Aksi şartta çalışanlar hak kaybına sebep olabilmektedir. Ayrıca yargılama süreci sebepsiz yere uzamaktadır. Hak kayıplarına uğramamak ve mahkeme süreci sebepsiz yere uzamaması için bir iş avukatından yardım istemek oldukça önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *