Ankara Anlasmali Bosanma

Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. Öncelikle boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve birliktelik bir seneden daha fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama taraflar anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli olarak açılması gerekmektedir. Eşlerin dava açarken boşanma konusunda uzman avukat tutması zorunlu değildir. Ama iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım alınması davanın çok kısa sürede bitmesini sağlayacaktır. Halk arasında ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu gibi bir inanç bulunur. Oysaki davayı kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi yoktur. Bu nedenle boşanmayı düşünen eşin davayı açması gereklidir. Açılan boşanma davasının başarılı şekilde sonuçlanması için davayı açan eşin davasını kanıtlaması zorunludur. Eğer dava açan taraf davasını ispatlamazsa derdest olan dava reddedilir. Taraflar boşanmanın yanında tedbir nafakası, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için iştirak nafakası isteme hakları vardır. Eşler boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş arabaları mevcut ise mal rejimin tasfiyesi davası açabilirler. Bu tür davalarda vekalet ücreti değişiklik gösterir. Boşanma alanında uzman olan bir avukat haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu husus boşanma avukatı ile boşanma davası açacak olan kişi mutabakat ile belirlenecektir. Ankara Barosu tarifesinin üzerinde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun süren davalardır. Bir boşanma davasının bitmesi tahmini bir yıl sürer. Bu zamanı azaltmak için iyi bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekir. Böylece eşler hak kaybına uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.
ankara anlaşmalı boşanma avukatıAnkarada avukatlık mesleğini icra edenler yeterince bulunur. Ama fazla iyi bir hukukçu bulmanız ancak fevkalade iyi bir arayış sayesinde mümkündür. Bunun sebebi kimi hukukçulara güven duyabilmek zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler basit düzeyde boşanma davalarına bakan avukatlar,icra davasında deneyim kazanmış hukukçular,ceza davaları uzmanı hukukçular ve bilişim hukuku hukukçuları olarak ayrılabilir. Ama hukukta bambaşka uzmanlık alanları da mevcuttur.Boşanma davasına bakan avukatlar mesela boşanma davalarıyla alakalı çok sayıda kanunu öğrenmek yükümlülüğündedirler.Buna ek olarak fazla iyi bir avukatlık mesleğini icra eden kişi edinmenizde kafi olmaz. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin bununla birlikte alanında mütehassıs konumunda olması da gereklidir. Bunu hukukçunun daha önceki davalarından anlayabilirsiniz. "Ankara iyi bilişim suçu avukatı" yahooda yeterince aranılan bir kelime gurubudur. Buna ek olarak "en iyi bilişim avukatları ankara" sözcükleri de bol miktarda aranan kelimelerdir.

Türkiyede duruşma salonlarında görüşülecek tüm davalar için haklarınızı sizin yerinize oldukça başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlık mesleğini icra edenler bulunmaktadır. Vatanımızın tüm bölgelerinde farklı hukuk alanlarında son derece başarılı hukukçular bulunur. Ankara hukukçuları da, Türkiyede hukuk alanında şahısları ve şirketleri en başarılı tarzda temsil eden avukatlar arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görüşülmekte olan ya da görülecek herhangi bir davanız varsa, davanızın sizin lehinize bitmesini sağlayacak, sizi mahkeme salonunda mümkün olan en iyi şekilde temsil edebilecek Ankara hukukçuları arasından tercih yapabilir, davalarınızı mütehassıs bir hizmetten fayda sağlayarak tamamlayabilirsiniz.

Türkiyede özellikle en çok görülen davalardan sayılan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece profesyonel bir şekilde görülmektedir. Müvekkillerinin boşanma sürecini gerek maddi gerek de manevi olarak en iyi biçimde atlatmalarını sağlayan boşanma hukukçuları asıl olarak nizalı boşanma davalarında boşanacak eşler arasında bir anlaşma ortamı gerçekleştirmek amacıyla gayret göstermektedirler. Bu nedenle açıkcası karınızla anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, kesinlikle boşanma davaları konusunda deneyim kazanmış bir hukukçunun yardımı ile boşanma sürecinizi bitirmelisiniz.
Son zamanlarda en fazla artış gösteren davalar bilişim davalarıdır. Bundan dolayı bilişim suçlarında tecrübeli avukatlara ihtiyaç artmıştır. Fakat uzman bir bilişim suçu avukatı edinmek çok çaba gerektirir. Zira bilişim davası avukatı miktarı oldukça azdır.

Bilişim suçları nedir? Günümüzde en fazla artış gösteren davalar bilişim davalarıdır. Bir fiilin suç niteliğinde olması için Türk Ceza Kanun’da düzenlenmesi zorunludur. Ceza yasasında mevcut olmayan bir fiilden dolayı kişi cezalandırılamaz. Buanlatılanlar doğrultusunda, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması yasada bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.


Bilişim suçları bilgisayar aracılığıyla işlenebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi zordur. Bundan dolayı faillerin bu davalarda deneyimli bir ekip vasıtasıyla soruşturulması lüzumludur. Ankarada siber suçlarla mücadele maksadıyla görevlendirilmiş savcılık mevcuttur. Bunun sonucu olarak Ankara şehrinde suçlulara ulaşmak daha hızlı olur. Suçluların bulunmasından sonra mahkeme aşamasına geçilir. Bu aşamada bilişim hukuku avukatlarının etkisi fazladır. Alanında deneyimli bir hukukçu mahkemenin bu sürecinde umduğunuz sonucu elde etmenizde oldukça fazla yardımı olur.
hukukçuluk uğraştırıcı bir iştir. çünkü hukukçu sadece davasıyla mesai harcamaz buna ek olarak şahitlerle muhatap olabilmektedir. yurtdışındaverilmiş bulunan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Ayrıca kararın apostil mühürüne haiz olması gereklidir. Apostil mührü Lahey protokolüne üye olan ülkelerde geçerlidir. bu açıklamalar ışığında Avusturya Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türkiye’de tanınabilecektir. yabancı ülkedeverilmiş bulunan kararların tenfizini için gerekli olan başka husus ise başka ülke mahkemesinde verilmiş olan kararların Dilimize çevirisinin yapılmış olmasıdır. Ayrıca tercümesi yapılmış olan yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Türk Konsolosluğu onaylanması zaruridir.

Tanıma ve Tenfiz davaları ne kadar sürer? Bu tür davalar tahmini 6 ay gibi bir süreçte son bulur. Bu süreci düşürmek için her iki tarafta bir vekile vekaletname çıkarmalıdır. Bu şekilde dava hızlı bir şekilde tamamlanır. Eğer bir serbest bir avukata vekaletname çıkarılmazsa davaların sonuçlanması için yabancı ülkeye tebligat yapılması gerekmektedir. bu şartlar altında davanın uzamasına sebep olur. Bu sebeple davanın tarafları yaşadıkları devlette bulunan Türkelçiliği aracılığıyla bir serbest bir avukata vekalet göndermelidir. Çıkarılacak vekaletin resimli olmasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında Çıkarılacak vekaletnamenin boşanma yetkisine haiz olması gereklidir. Bütün bu işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi dava zamanını oldukça kısaltabilir.

Ceza davası avukatının bilmesi gerekli olan hususlar hangileridir? En başta ceza avukatı olmak oldukça yorucudur. Çünkü insanların bu tarz davalarda insanların hürriyeti mevzu bahistir. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı işini yaparken oldukça fazla emek vermeli. Aksi halde insanlar hukuksuz şekilde ceza alabilir. Bu yüzden üzerine aldığı işin öneminin bilincinde olmalıdır. Bir ceza savunması gerçekleştirilirken mutlaka vakanın tüm incelikleri bilinmelidir. Çünkü mahkeme sırasında müdafaa yapılırken savunmasını yaptığınız kişinin lehine olmayan bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi cezaevinde bulunuyorsa kesinlikle infaz kurumuna ziyarete gidilmeli ve olayın tüm detayları direk olarak konuşulmalıdır. Eğer şartlar fırsat veriyorsa olayın vuku bulduğu yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Akabinde görgü tanıkları bulunmalı ve dinlenilmelidir. Vakanın niteliklerine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor paralelinde bir müdafaa gerçekleştirilmelidir. Bunlar normal olarak yapılması lazım gelen hususlardır. Ayrıca ceza avukatı somut bilgileri kullanarak kendi yeteneklerini eklemeli ve beraat kararı alabilecek bir savunma yol haritası bulmalıdır. Bütün bu belirtilen hususların yanında ağır ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen kişinin ceza alanında çalışmayı seviyor olması gerekir. Çünkü hoşlanarak yapılanmayan hiçbir uğraşı başarıya ulaşamaz.
Boşanma davaları iki tarzda açılmaktadır. Eğer eşler ayrılma hususunda anlaşırsa aile mahkemesine başvurmaları durumunda anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırabilirler. Anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırabilmenin gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir sene sürmüş olmasıgerekmektedir. Eğer birliktelik bir yıldan kısa sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde ayrılmak amacıyla müracaat edemezler. Bu halde çekişmeli tarzda başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı olarak ayrılabilmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları gereklidir. Bu mutabakat metninin bir avukat mesleği icra eden biri vasıtasıyla hazırlanması çok iyi olacaktır. Bunun ardından taraflar hakim karşına çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli olarak evliliğe son vermek için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliği bitirme nedeninin haklı olması gerekmektedir. buna ek olarak evliliği bitirme nedeninin kanıtlanması lazımdır. Boşanma davasında davayı açan taraf boşanma gerekçelerini her çeşit delille ispatlayabilir. Mesela internet kayıtları kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları baya uzun sürebilmektedir. Bu süreci kısaltmak için bir avukattan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku alanında en fazla karşılaşılan konuların başında terekenin borca batık olması hususu gelir. Miras hukuku baya uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu sebeple iyi bir avukattan yardım alınmalıdır. Lakin bir miras avukatından yardım istenmezse dava fazla uzun sürmesi olasıdır. Yaşamı son bulan şahsın gerisinde kalan bütün mallarına tereke ismi verilmektedir. Miras dalında tüm borçlar başka bir işleme ihtiyaç duyulmadan vefat durumunda yasal mirasçılara geçer. Fakat ebediyete intikal eden kişinin mirasçısı bulunmuyorsa alacaklar devlete kalır. Miras hukuku alanında yasal hakları kullanmadan önce mutlaka bir miras hukuku uzmanı avukattan yardımına başvurulması oldukça önem arzetmektedir. Zira kanıtlanması kolay olmayan hususlar karşısında dava yoluna başvuran mirasçıların hak kaybına uğraması muhtemeldir. Eğer kendisine miras kalanlar ölen şahsın mirasını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay süresince mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi amacıyla mahkemeye başvurmaları gereklidir. Buna ek olarak hakkın rahmetine kavuşan kimsenin mirasçıları mahkemeden bir mirasçılık belgesi almaları lazımdır. Miras alanında davalar baya uzun sürmektedir. Çünkü bu tarz davalar bu işlerden anlayan bilirkişi aracılığıyla meydana getirilen görüşler bitmektedir. Bunun yanında Miras alanında davalarda görgü şahidi deliline başvurulmaktadır. Görgü şahitlerinin mahkemeye çıkması yargılama sürecini gereğinden fazla uzatır.
İş hukuku ülkemizde en sık rastlanılan sorunlardan biridir. işçi istihdam edenler işçilerin haklarını vermemek için türlü yollara müracaat etmektedir. Mesela işçilerin asgari geçim indirimi alacağını ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını elde etmek amacıyla mahkemeye müracaat etmektedir. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini geçerli bir şekilde bitirmesi gerekir. İşçinin bayramlarda çalışma ücretinin ödenmemiş olması haklı bir sonlandırma sebebidir. İşçinin Sgk eksik yatırılması haklı bir sonlandırma sebebidir. Bunlara ek olarak işveren işçinin iş akdini haksız ankara anlaşmalı boşanma usulde bitirmesi halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi 30 Ağustosta mesai yapmışsa bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu ücret normal maaştan yüzde 50 zamlı olması gerekmektedir. İşçinin maaşı en geç yirmi gün içinde verilmelidir aksi halde işçi iş sözleşmesini geçerli şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. İşçinin senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu yıllık iznin ücretinin işçiye verilmesi gereklidir. İş yeri sahibi çalışanı haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarırsa çalışana ihbar tazminatını ödemesi gerekir. Eğer çalışanın hakları ödenmezse çalışanlar iyi bir iş davası avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları çalışanların tazminatlarını kuruşu kuruşuna almalarına yardım sağlayacaktır. Aksi şartta çalışanlar hak kaybına sebep olabilir. Bunun yanında mahkeme süreci gereksiz biçimde uzamaktadır. Hak kayıplarına uğramamak ve dava sebepsiz biçimde uzamaması için bir avukattan yardım istemek büyük önem taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *