Ankara Anlasmali Bosanma

Boşanma davalarında bilinmesi lazım gelen hususlar. İlk olarak taraflar anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve aile birliği bir yıldan çok sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa sürede bitmekte hem de eşleri mahkemeye kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli olarak açılması lazımdır. Eşlerin dava açarken boşanma davası avukatı tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından hukuki yardım alınması davanın çok kısa sürede sonuna ulaşmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu gibi bir düşünce mevcuttur. Oysaki davayı kimin açtığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanmayı düşünen tarafın boşanma davasını açması zorunludur. Açılacak olan davanın bitmesi için boşanma davasını açan tarafın davasını ispatlaması gereklidir. Eğer boşanmak için dava açan taraf davasını kanıtlayamazsa açılan dava reddedilir. Taraflar boşanmaya ek olarak nafaka, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için nafaka isteyebilirler. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik içinde alınmış araçları bulunuyorsa mal rejimin tasfiyesi davası açabilirler. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma davasında uzman olan bir hukukçu haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu konu boşanma avukatı ile iş sahibi mutabakat ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üzerinde olmak şartıyla herhangi bir bir tutar belirlenebilir. Boşanma davası baya uzun süren davalardandır. Bir davanın bitmesi ortalama bir yıl sürmektedir. Bu zamanı minimuma indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde boşanma davası açan kişiler hak kaybına uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanma ankaraAnkarada hukukçular yeterince mevcuttur. Ancak fevkalade iyi bir hukukçu edinmeniz yalnızca fevkalade iyi bir arayış sayesinde mümkün olur. Sebebiyse kimi hukukçulara güven duymak fazlasıyla zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler genel olarak boşanma davalarına bakan avukatlar,icra davasında deneyim kazanmış avukatlar,ceza davasıyla ilgilenen avukatlar ve bilişim hukuku avukatları olarak ayrılır. Ancak hukuk alanında bambaşka deneyim gerektiren bölgeleri de mevcuttur.Boşanma davaları alanında uzman avukatlar örneğin boşanma davalarıyla ilgili haddinden fazla kanunu öğrenmek zorundadırlar.Bununla birlikte iyi bir hukukçu edinmenizde yeterli değildir. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin bununla birlikte çalıştığı alanda uzman konumunda olması da katidir. Bahsettiğim şeyi hukukçunun geçmişteki aldığı davalardan anlamak mümkündür. "Ankarada iyi ceza avukatı" googleda çokça aranılan bir kelime gurubudur. Buna ilaveten "en iyi icra avukatları ankara" kelimeleri de bol miktarda aranırlar.

Ülkemizde duruşma salonlarında görüşülecek bütün davalar için size ait olan haklarınızı sizin yerinize son derece başarılı bir şekilde savunacak hukukçular bulunur. Vatanımızın tüm bölgelerinde diğer hukuk alanlarında oldukça başarılı avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Ankara hukukçuları da, ülkemizde hukuk alanında müvekkillerini en başarılı şekilde temsil eden avukatlar arasında bulunur. Ankara şehrinde görüşülmekte olan ya da görülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, davanızın sizin lehinize bitirilmesini imkanlı kılacak, müvekkillerini dava salonunda en iyi biçimde temsil edebilecek Ankara hukukçuları arasından tercih yapabilir, dava sürecinizi mütehassıs bir hizmetten faydalanarak tamamlayabilirsiniz.

Türkiyemizde özellikle en çok açılan davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece harika bir biçimde ilerlemektedir. Müvekkillerinin boşanma sürecini hem maddi gerek de manevi olarak en iyi şekilde geçirmelerini gerçekleştiren boşanma avukatları özellikle nizalı boşanma davalarında boşanma davası açmış çift arasında bir anlaşma ortamı gerçekleştirmek amacıyla gayret göstermektedirler. Bundan ötürü eğer eşinizle nizasız bir şekilde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma davası alanında mütehassıs bir hukukçunun yardımı ile boşanma sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Günümüzde en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bu sebeple bilişim davalarında deneyimli avukatlara ihtiyaç büyümüştür. Fakat tecrübeli bir bilişim hukuku avukatı tutmak kolay değildir. Zira bilişim davası avukatı miktarı çok azdır.

Bilişim hukuku suçları nedir? Günümüzde en çok karşımıza çıkan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir fiilin suç sayılabilmesi için mevzuatta yer alması gerekir. Türk Ceza Kanun’da yer almayan bir fiilden dolayı kişiler cezaya çarptırılamaz. Budoğrultuda, sahte kredi kartı üretmek ceza yasasında internet suçu olarak tanımlanmaktadır.


Sanal ortamda işlenen suçlar tablet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin bulunması çok zordur. Dolayısıyla suç işleyenlerin bu alanda tecrübeli polis vasıtasıyla soruşturulması gereklidir. Ankarada internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele maksadıyla oluşturulmuş emniyet birimleri yer almaktadır. Böylece Ankara şehrinde suç işleyenlere ulaşmak çok daha kolaydır. Bilişim suçu işleyenlerin belirlenmesinden sonra mahkeme aşamasına gelinir. Bu süreçte bilişim hukuku avukatlarının etkisi çok fazladır. Alanında deneyimli bir hukukçu kovuşturmanın bu evresinde arzu ettiğiniz sonucu elde etmenizde çok büyük katkısı olacaktır.
Avukatlık oldukça zor bir meslektir. Zira hukukçu yalnızca hakkını savunduğu kişiyle meşgul olmaz bunun yanında karşı tarafla muhatap olabilmektedir. Bu nedenleverilmiş bulunan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gereklidir. Bunlara ek olarak kararın apostil şerhine sahip olmasın gerekir. Apostil mührü Lahey anlaşmasına katılan ülkelerde geçerlidir. bu açıklamalar ışığında Macaristan Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları Türk Makamlarında tanıma ve tenfizi sağlanacaktır. yabancı ülkedeverilmiş bulunan kararların tanınması ve tenfizini için lazım gelen başka husus ise yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Dilimize çevirisinin yapılmış olmasıdır. Buna ek olarak çevirisi yapılmış bulunan başka ülke mahkemesinde verilen kararların Türkiye Büyükelçiliği onaylanması gerekmektedir.

Tenfiz davası ne kadar sürede biter? Bu gibi davalar tahmini 6 ay gibi bir periyotta karara çıkar. Bu süreyi minimuma indirmek için her iki eşte bir hukukçuya vekalet çıkarması lazımdır. Bu durumda davalar hızlı bir şekilde sonuca ulaşır. Eğer bir avukata boşanma vekaleti verilmezse davaların bitmesi için yabancı ülkeye tebligat yapılması gereklidir. böyle bir durumda davanın çok uzamasına sebep olacaktır. Bu nedenle davanın tarafları yaşamını sürdürdükleri devlette yer alan Türkkonsolosluğu aracılığıyla bir avukata vekalet göndermelidir. Gönderilecek boşanma vekaletinin resimli olmasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak Verilecek vekaletnamenin boşanma yetkisini taşınması gereklidir. Tüm bu işlemlerin yapılması dava sürecini oldukça kısaltacaktır.

Ağır ceza avukatının bilmesi gereken hususlar anlaşmalı boşanma avukatı ankara hangileridir? İlk olarak ağır ceza davası avukatı olmak baya çaba gerektirir. Çünkü insanların bu şekil davalarda müvekkillerin hürriyeti söz konusudur. Bu nedenle ağır ceza alanında avukat müvekkilini savunurken oldukça fazla sorumluluğunun farkında olmadır. Aksi durumda kişiler gereksiz ceza alabilir. Bu yüzden aldığı işin neden olacağı sonuçların bilincinde olmalıdır. Bir ağır ceza davası savunması icra edilirken mutlaka vakanın bütün ayrıntıları bilinmelidir. Çünkü mahkeme huzurunda savunma yapılırken müvekkilin aleyhine bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer sanık hapishanede bulunuyorsa kesinlikle cezaevine görmek için gidilmeli ve olayın bütün ayrıntıları bire bir öğrenilmelidir. Eğer ihtimal varsa vakanın vuku bulduğu yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra olaya şahit olanlar bulunmalı ve dinlenilmelidir. Vakanın türüne göre bilirkişi incelemesi istenilmeli ve gelen rapor paralelinde bir savunma ortaya konulmalıdır. Bunlar standart şekilde yapılması lazım gelen hususlardır. Ayrıca ağır ceza davası avukatı eldeki bilgileri harmanlayarak şahsi deneyimini eklemeli ve müvekkilinin lehine bir müdafaa yol haritası bulmalıdır. Bütün bu arz edilen hususlara ek olarak ağır ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen kişinin ağır ceza davalarını sevmesi gerekmektedir. Zira keyif alarak yapılanmayan hiçbir meslek başarıya ulaşamaz.
Boşanma davası iki biçimde açılabilir. Eğer taraflar evliliği bitirme hususunda anlaşmışlarsa hakime müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırabilmenin gerçekleşmesi için evliliğin en az bir sene sürmüş olmasıgereklidir. Eğer birliktelik bir seneden az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak evliliği bitirmek amacıyla müracaat edemezler. Bu durumda çekişmeli şekilde başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı tarzda evliliği bitirmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı ayrılma protokolü sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir hukukçu aracılığıyla kaleme alınması çok iyi olacaktır. Bunun ardından eşler aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli olarak evliliğe son vermek için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu boşanma gerekçesinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gereklidir. bunun yanında evliliği bitirme gerekçesinin kanıtlanması lazım gelir. Boşanma davasında davacı iddialarını her çeşit delille kanıtlayabilir. Mesela video görüntüleri delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürmektedir. Bu süreci kısaltmak için bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku dalında en fazla merak uyandıran konuların başında tereke konusu gelmektedir. Miras hukuku baya uzmanlık gerektiren bir hukuk alanıdır. Bu sebeple uzman bir hukukçudan yardımına başvurulmalıdır. Ama bir hukukçudan yardım alınmazsa davalar çok uzun sürmesi muhtemeldir. Vefat eden kişinin arkasında kalan bütün malvarlığına tereke adı verilir. Miras alanında bütün taşınır ve tanışmaz mallar başkaca bir işleme ihtiyaç duyulmadan ölüm sırasında kanuni mirasçılara intikal eder. Fakat bu dünyadan ayrılan kimsenin mirasçısı yoksa borçlar devlete intikal eder. Miras hukuku alanında mahkemeye başvururken kesinlikle bir miras avukatından görüş alınması oldukça önem arzeder. Çünkü kanıtlanması kolay olmayan vakalar karşısında yurttaşların hak yoksunluğunda uğraması ihtimal dâhilindedir. Eğer mirasçılar vefat eden şahsın malvarlığı değerlerini reddedeceklerse 3 ay süresince reddi miras için dava yoluna başvurmaları gereklidir. Buna ek olarak hakkın rahmetine kavuşan kimsenin altsoyu noterden bir veraset ilamı çıkarmaları gerekir. Miras alanında davalar baya uzun sürmesi muhtemeldir. Çünkü bu çeşit davalar bu işlerden anlayan bilirkişi tarafından yazılan raporlar sonuna ulaşmaktadır. Bunun yanında Miras alanında davalarda tanık deliline başvurulur. Görgü tanıklarının mahkeme huzuruna çıkması dava süresini baya uzatmaktadır.
İş hukuku çağımızda en bol rastlanılan uyuşmazlıklardan biridir. işçi istihdam edenler çalışanların haklarını vermemek amacıyla türlü yöntemlere başvurmaktadır. Örnek vermek gerekirse işçilerin bayram tatili ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını almak amacıyla yargıya başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini geçerli bir tarzda sonlandırması lazımdır. İşçinin bayramlarda çalışma ücretinin ödenmemiş olması geçerli bir fesih gerekçesidir. İşçinin sosyal güvenlik eksik yatırılması geçerli bir fesih gerekçesidir. Ayrıca patron işçinin iş sözleşmesini geçersiz tarzda bitirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çalışan Ramazan Bayramında çalışmış ise bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu maaş normal ücretten yüzde 50 zamlı olması lazımdır. İşçinin maaşı en geç yirmi gün içerisinde ödenmelidir aksi durumda çalışan iş sözleşmesini geçerli şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. Çalışanın yıllık izni kullandırılmazsa bu senelik iznin ücretinin çalışana verilmesi zorunludur. İş yeri sahibi çalışanı geçerli bir sebep olmadan işten çıkarırsa işçiye ihbar tazminatını ödemesi gerekir. Eğer çalışanın tazminatları ödenmezse çalışanlar başarılı bir işçi avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları işçilerin tazminatlarını kuruşu kuruşuna almalarına aracı olacaktır. Aksi durumda işçiler hak kaybına neden olabilir. Buna ek olarak mahkeme süreci gereksiz yere uzamaktadır. Hak yoksunluğuna uğramamak ve dava gereksiz yere uzamaması için bir iş hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım almak büyük önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *